VISIE

MISSIE

 

 

Wij zijn er als club van overtuigd dat de combinatie van spel en plezier tot grote dingen kan leiden. Niet enkel de technische bagage is voldoende om te presteren, maar ook de steun van je trainer, ploeg en familie zijn belangrijk.

Wij proberen dan ook als club niet enkel te streven naar mooie en technische volleybal maar ook naar een sfeer waarin alles begint met 'wij'.

 

 

 

Alles begint met onze jeugdwerking. De jongsten worden in combinatie van spel en plezier ingeleid in de volleybalwereld. Daarna krijgt elk kind de kans om zich te ontplooien in een ploeg van zijn niveau.

Op latere leeftijd, wanneer het kind voldoende technische bagage heeft, kijkt er een ervaren team die het sportief beleid van de club opvolgt, wie wanneer kan doorstoten naar een hoger niveau en zorgen zij ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt om door te groeien naar de eerste ploeg. Kinderen en jongeren die op latere leeftijd willen instappen, krijgen een speciaal ontwikkeld programma van twee weken, om de instap te verkleinen en plezier te vergroten.